KLK

„КЛК Канстракшън Груп” ЕООД

Предлагаме пълен и завършен цикъл от началото до края на целия строителен процес – инвестиция, проектиране, строеж, надзор, довършителни работи, пропърти мениджмънт.
  В дейността си използваме съвременна и модерна техника съчетана с високотехнологични иновации отразяващи съвременните европейски стандарти на безопасност и екология. Поддържаме концепцията за еко равновесие и опазване на околната среда.